Helaas u heeft een klacht....

 

Allereerst onze excuses voor het ongemak dat u heeft ondervonden bij Taxi van Raaij.

 

Bij Taxi van Raaij proberen wij er alles aan te doen om te voorkomen dat er klachten ontstaan. Dit lukt niet altijd want waar gewerkt wordt worden helaas ook fouten gemaakt. Taxi van Raaij is daar geen uitzondering op. Toch streven wij ernaar om dit tot een minimum te beperken. Mocht er zich toch een situatie voordoen waardoor u vindt dat er een klacht ingedient dient te worden en /of u een situatie wilt melden bij Taxi van Raaij dan is er voor uiteraard de mogelijkheid om een officiele klacht in te dienen. Dit doet u door op de link (ik heb een klacht) te klikken. Vult u het formulier zo volledig mogelijk in zodat Taxi van Raaij kan achterhalen waardoor en door wie uw klacht is ontstaan. Erg belangrijk is dat de datum en de aard van uw klacht vermeld worden op het formulier. Na het invullen van het formulier stuurt u deze naar de adresgegevens zoals ze zijn vermeld op onze website. U kunt uw klacht ook mailen naar Taxi van Raaij. In beide gevallen wordt uw klacht door Taxi van Raaij serieus genomen. Wij zullen uw klacht in eerste instantie intern behandelen en proberen deze naar tevredenheid op te lossen. Binnen twee weken informeert Taxi van Raaij u (indien uw gegevens bekend zijn bij ons) over hoe wij uw klacht hebben behandeld en hopelijk naar tevredenheid hebben kunnen oplossen. Hieronder vindt u nog verdere informatie die voor u van belang zou kunnen zijn voor een correcte klachtenafhandeling.

 

 

Klachtenregeling Taxi van Raaij

 

Algemene Voorwaarden KNV Taxi

 

Taxiklacht.nl

 

 

Disclaimer

 

Taxi van Raaij kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies , schade, kosten of uitgave (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

 

Copyright 2008-2016

 

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendom) rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Taxi van Raaij of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar.

 

Taxi van Raaij Copyright 2008-2016.

Alle rechten voorbehouden.

 

Taxi van Raaij: Privacy beleid.

 

Taxi van Raaij garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld en nooit aan derden zal worden doorgegeven. Taxi van Raaij gebruikt deze informatie uitsluitend om een zo goed mogelijke service te kunnen bieden. Wanneer u bezwaar hebt tegen het vastleggen van uw gegevens, kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken en zullen uw gegevens worden verwijderd. Bij het vastleggen van persoonlijke informatie streeft Taxi van Raaij de grootst mogelijke zorgvuldigheid na met betrekking tot de juistheid en de beveiliging van uw gegevens. Niet-persoonlijke informatie, zoals suggesties, ideeen, inzendingen en ander materiaal, die u stuurt naar Taxi van Raaij is in principe niet vertrouwelijk en mag zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle gegevens die u toestuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.